Kunst van heersers (1100-1500)

Kerk, adel en vermogende burgers.

docent: dr. Kathleen Nieuwenhuisen

Vooroordelen beheersen ons beeld van de kunst die tussen 1100 en 1500 is gemaakt. Zo zou de kerk in haar eentje de middeleeuwse kunst bepalen en spelen de behoeftes van rijke burgers in opkomende steden en fijnbesnaarde hovelingen hoegenaamd geen rol. Vanuit het niets luidt Leonardo da Vinci van de ene op de andere dag de renaissance in met de schetsen van zijn verlichte en wereldse uitvindingen. Maar niets is minder waar. De overgang van de middeleeuwen naar de renaissance is geen abrupte breuk, maar een geleidelijke transformatie die grote regionale verschillen kent qua tijdsverloop en verschijningsvormen.
In acht hoorcolleges bespreekt Kathleen Nieuwenhuisen wat en wie de kunst in de late middeleeuwen en renaissance hebben bepaald. Bisschoppen, theologen, bedelordes, boetepredikers, hervormers, vorsten, hovelingen en puissant rijke burgers hebben hun steentje bijgedragen en invloed gehad op de functies en vormgeving van kunst en de manier waarop zij werd vervaardigd. Ook dat laatste aspect zal in de colleges aan bod komen, net als de soms problematische kunsthistorische stijlaanduidingen als ‘romaans’, ‘gotisch’ en ‘renaissancistisch’ die op de kunst van deze periode traditiegetrouw worden toegepast, maar geen recht doen aan de grote veelzijdigheid ervan.

Deze cursus is het derde deel van de leergang ‘Kunstgeschiedenis’ maar kan ook goed los gevolgd worden. De cursus is een herhaling van die uit het najaar van 2019.

NB: voor deze cursus schrijft u zich in bij Hovo Utrecht

data
8 hoorcolleges op dinsdagochtend (11:00-12:45)
6, 13, 27 feb 2024
5, 19, 26 mrt
2, 9 apr
(20 feb + 12 mrt geen college)


locatie
Utrecht Science Park

werkvorm
hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie

studiemateriaal
Ernst Gombrich, The Story of Art, zestiende editie, Phaedon 1995/2007
Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001
Peter Burke, The Italian Renaissance. Culture & Society in Italy, Cambridge 2014.

kosten
€ 280,-


Inschrijving via Hovo Utrecht: www.hovoutrecht.nl/cursus/de-kunst-1100-1500-van-heersers/
T 030-253 3197
M Hovo@uu.nl