Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen

Kunst in een periode van chaos, vernieuwing en licht (400-1100)

docent: dr. Kathleen Nieuwenhuisen (cursus met een 9,1 beoordeeld door Hovo Utrecht)

In 476 is de val van Rome een feit: de barbaar Odoaker zet de keizer van Rome af en laat zich kronen tot Rex Italiae. Hiermee eindigt traditie­getrouw de antieke beschaving, beginnen de ‘duistere’ middel­eeuwen en vervalt Europa tot barbarij. Dat is althans de opvatting. Maar klopt dat beeld?
Roerig is het wel. Op drift geraakte Goten, Vandalen, Angelen, Saksen en Franken trekken door Europa. Hunnen en Slaven stuwen hen vanuit het oosten naar het westen op. Arabieren vestigen zich in Spanje, terwijl Noormannen huishouden langs kusten waar ze zich steeds vaker vestigen.
Deze migratiestromen brengen diepgaande veranderingen teweeg en maken dat wat er aan Romeinse beschaving rest met de grond gelijk. Zo is vaak de gedachte. Maar behoeft dat beeld geen nuancering? Jazeker. Kunst­voorwerpen werpen namelijk een ander licht op de zaak. Nieuwe ideeën en religieuze opvattingen drijven de verschillende volkeren vaak tot grote artistieke prestaties. Prestaties die, nadat de grootste onrust is geluwd, zullen samensmelten tot dat wat we de romaanse kunst noemen.

NB: voor deze cursus schrijft u zich in bij Hovo Utrecht/Rotterdam

data
7 hoorcolleges op vrijdagmiddag (13:00-14:45 uur)
9, 16 februari 2024
1, 8, 22 maart
5, 12 april.
(geen college op 23 feb, 15 en 29 maart)

inschrijving via Hovo Utrecht/Rotterdam:
www.hovoutrecht.nl/cursus/de-kunst-1100-1500-van-heersers/
T 030-253 3197
M Hovo@uu.nl


locatie
Hogeschool Rotterdam

werkvorm
hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie.

studiemateriaal
Zeer gewenst: Lawrence Nees (2002), Early Medieval Art, Oxford University Press
Noodzakelijk als studieboek: E.H. Gombrich (1995/2006), The Story of Art, Londen: Phaidon, 16de en herziene druk. Nederlandse vertaling: Eeuwige schoonheid.

kosten
€ 250,-


Inschrijving via Hovo Utrecht